Kirkus Prize for Fiction 2014

Euphoria has won the Kirkus Prize for Fiction 2014! More info here.

kirkus